آزمون تکمیل ظرفیت پایه های میانی دبیرستان های نمونه دولتی و فرهنگ متوسطه نظری

داوطلب  گرامی چهت  ثبت نام  لطفا " کد ملی خود را وارد کنید.
کدملی :
     

 


 
 
راهنمای ثبت نام درآزمون تکمیل ظرفیت پایه های میانی(پایه یازدهم ودوازدهم) دبیرستان های نمونه دولتی و فرهنگ متوسطه نظری سال تحصیلی 1401-1402
راهنمای ثبت نام درآزمون تکمیل ظرفیت پایه های هشتم ونهم دبیرستان های نمونه دولتی دوره اول متوسطه مناطق کم تر برخوردار استان سال تحصیلی 1401-1402